Een goed begin — 24 januari 2019

Een goed begin

Het waren vier leuke avonden! Dank jullie wel voor je aanwezigheid.
Zoals bekend werd de nieuwjaarsreceptie verdeeld over vier avonden.
Deze werden gehouden in vier verschillende portieken.

Twee grote portieken van Het Kompas en twee grote portieken van De Kapiteyn. We zijn dit keer letterlijk en figuurlijk bij je op de stoep gekomen om te proosten op het nieuwe jaar. Bedankt voor je gezelligheid en tot de volgende keer!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

BuurtApp Ons kompas — 19 januari 2019

BuurtApp Ons kompas

Eind januari zal de bewonersgroep een balans opmaken van het aantal deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de BuurtApp Ons kompas. Voor diegene die dat al gedaan hebben, hartelijk dank hiervoor.

Wij zijn van plan om iedereen in één keer toe te voegen aan de BuurtApp Ons kompas.

Voordat we dit doen, zullen wij in februari een groepsoverleg hierover hebben.

In navolging hiervan hoort iedereen gelijktijdig bericht van ons. Hierbij laten we weten wanneer de BuurtApp actief zal zijn, wat tevens in de maand februari zal gebeuren.

Nieuwe deelnemers kunnen zich op elk gewenst moment aanmelden.

P.S. Foto’s van de nieuwjaarsreceptie zullen in de loop van volgende week geplaatst worden.

Oost west, thuis best — 10 januari 2019

Oost west, thuis best

Deze nieuwe website is voor alle bewoners van Het Kompas en De Kapiteyn en draagt sinds 2018 de gemeenschappelijke naam: Ons kompas. Via deze site wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

De reden voor deze verandering is om het gebruik en toepassing simpel te houden wat beter geschikt is voor smartphone, tablet en pc.

Voortaan kun je hier het laatste nieuws lezen en hier zelf ook op reageren.

0def208a-2134-4ebd-9ddf-ce9a0af72a0b

Aanmelden BuurtApp —

Aanmelden BuurtApp

De bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn is initiatiefnemer van de BuurtApp Ons kompas. In deze BuurtApp werken we samen met de buurtbeheerder van de Mitros.

Voordelen van de BuurtApp Ons kompas:

  1. Direct in contact staan met onze buurtbeheerder Jimmy Becker, de bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn en je medeburen.
  2. Opgeteld kunnen we samen sneller handelen bij alarmerende situaties.
  3. Pluspunt wat er bij komt; Je kan eerder een beroep op elkaar doen om elkaar een handje te helpen of wellicht iets uit te lenen.

Je kan je aanmelden via de website of per mail.

Vermeld dan wel je mobiele nummer wat nodig is voor de BuurtApp, anders kunnen wij je niet toevoegen.

BuurtApp

Bedankt DOENJA..! Welkom DOCK! —

Bedankt DOENJA..! Welkom DOCK!

Hieronder volgt een officieel persbericht van DOENJA Dienstverlening. Het sociaal makelaarschap zal vanaf 2019 overgenomen worden door DOCK. Namens de bewonergroep Kompas van de Kapiteyn willen wij DOENJA Dienstverlening bedanken voor hun positieve bijdrage binnen de wijk Leidsche Rijn en omstreken.

Utrecht, 17 december 2018

Geachte relatie,

Inmiddels zal het bij u bekend zijn. De Gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen het sociaal makelaarschap vanaf 2019 te laten uitvoeren door DOCK en daarmee afscheid te nemen van de huidige 5 Utrechtse aanbieders, waaronder DOENJA.

Even waren we sprakeloos. Hoe is het mogelijk dat een organisatie als DOENJA met een goede lokale en landelijke pers, na 2019 niet langer een sociaal makelaarsorganisatie in Utrecht is……?

Na de sprakeloosheid kwam de realiteitszin. DOENJA heeft al eerder aangegeven voorstander te zijn van één Utrechtse organisatie voor het sociaal makelaarschap met daarbij de vrijheid voor wijkgerichte diversiteit; doen wat nodig is. We hebben aangegeven dat we denken dat er daardoor meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van medewerkers, meer aansluiting ontstaat bij bestuurlijke stadsbrede netwerken, er meer inhoudelijke verdieping kan plaatsvinden en de overhead verder kan worden teruggedrongen. We hebben het voortouw genomen door over onze eigen schaduw heen te stappen en een stadsbrede fusie voor te stellen. Toen dat geen haalbare kaart bleek bij collega organisaties hebben we het voortouw genomen door met Vooruit een fusie te verkennen en lag er inmiddels een voorgenomen besluit tot fusie.

Die stadsbrede organisatie is er gekomen, maar wat doet het pijn dat DOENJA daar niet bij betrokken is…..

Ik ben er van overtuigd dat wat DOENJA de afgelopen jaren heeft bewerkstelligd en ontwikkeld een prachtige bruidsschat is voor DOCK. Ik ben er van overtuigd dat de energie en bevlogenheid van DOENJA voortleeft na 2019. En dan ben ik toch trots!

Al onze uitvoerende medewerkers zullen vanaf 1 januari 2019 nog steeds als sociaal makelaar en sociaal beheerder actief zijn. Wij willen hen veel werkplezier wensen binnen DOCK en hen uitdagen iets van de professionele ontwikkeling vanuit DOENJA mee te nemen de toekomst in. We willen u als relatie bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. En tot slot willen we DOCK succes wensen met de doorontwikkeling van het sociaal makelaarschap en het vergroten van de leefbaarheid in Utrecht.

Met vriendelijke groeten,

Namens het managementteam,

Theo den Hertog
Directeur-bestuurder

Als MT zijn we na 1 januari nog actief binnen DOENJA met de afhandeling van lopende zaken.

Huurders Netwerk Mitros —

Huurders Netwerk Mitros

Huurders Netwerk Mitros (HNM) behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HNM geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

Voor alle bewoners die onder Mitros vallen biedt HNM een nieuwsbrief aan die vier keer in het jaar verschijnt. Hiervoor kun je je opgeven op hun website: HuurdersNetwerkMitros.nl

Huurders Netwerk Mitros

Buurtteam Leidsche Rijn — 3 januari 2019

Buurtteam Leidsche Rijn

Buurtteam Leidsche Rijn is er voor iedereen die woont in de buurten Langerak, Parkwijk, Hoge Weide, Terwijde, De Wetering, Het Zand, Leidsche Rijn Centrum, Grauwaart,  Leeuwesteyn en Rijnvliet.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij zijn er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen. Bijvoorbeeld als je schulden hebt of problemen in het gezin of op school. Of als je vragen hebt over opvoeding, wonen, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid.

Wat doen wij?

Eén van ons gaat met jou in gesprek over jouw vragen. Samen kijken we wat je zelf kan doen, waar de mensen uit jouw omgeving bij kunnen helpen en waarbij je professionele hulp nodig hebt. Je houdt daarbij de touwtjes in handen. Het buurtteam ondersteunt waar nodig. Wij helpen je zoveel mogelijk zélf je leven op de rit te krijgen. Soms is naast hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig. Wij helpen je bij contacten met de juiste organisaties.

Contact

Denk je dat het buurtteam iets voor jou kan betekenen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op! Wij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens. Langskomen kan ook.  Je kan zonder afspraak bij ons binnen lopen. Familieleden en andere betrokkenen kunnen ook bij ons terecht.

Burgemeester Verderlaan 17
3544 AD Utrecht
030 7400 515

Verdere info: www.buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Utrecht