Aanmelden BuurtApp Ons kompas — 3 juni 2019

Aanmelden BuurtApp Ons kompas

De bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn is initiatiefnemer van de BuurtApp Ons kompas. In deze BuurtApp werken we samen met de buurtbeheerder van de Mitros.

Voor degene die zich nog niet hebben aangemeld: Je kunt je nog opgeven vóór 1 juli 2019, voordat wij weer een nieuwe balans hierin gaan opmaken.

Voordelen van de BuurtApp Ons kompas:

  1. Direct in contact staan met onze buurtbeheerder Jimmy Becker, de bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn en je medeburen.
  2. Opgeteld kunnen we samen sneller handelen bij alarmerende situaties.
  3. Pluspunt wat er bij komt; Je kan eerder een beroep op elkaar doen om elkaar een handje te helpen of wellicht iets uit te lenen.

Je kan je aanmelden via de website of per mail: onskompas2018@gmail.com

Vermeld dan wel je mobiele nummer wat nodig is voor de BuurtApp, anders kunnen wij je niet toevoegen.

BuurtApp

Verslag bewonersgroep overleg 29-04-2019 —

Verslag bewonersgroep overleg 29-04-2019

Aanwezig; Ria, Jimmy, Ben en Mary

Afwezig; Eko en Eric (mk)

We zijn het overleg begonnen met zaken die zich afspelen rond de appartementen o.a. dat geen enkele sleutel past op de automatische deuropener vanuit de fietsenstalling in het complex bij nr. 1/81 , verder ontbreken nog steeds de naambordjes bij de ingang van dit appartementencomplex.

Jimmy neemt dit mee en zal er achteraan gaan zodat het opgelost wordt.

1. WhatsApp

We hebben het volgende afgesproken:

Als de WhatsApp van kracht wordt komt de volgende tekst erop en zal Eko dit gaan plaatsen.

De buren WhatsApp is er, om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen die u graag wilt delen met uw buurtgenoten zoals:

-zijn er misschien zaken die opvallen in de buurt en vindt u dat dit gedeeld moet worden met anderen b.v. als het gaat over de veiligheid in de buurt.

heeft u een melding over een activiteit, cursus, workshop etc. geef het door zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken.

(Wij willen u met klem vragen, geen meldingen te doen over bv. kapotte lampen in de openbare ruimtes. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij Mitros of op hun site www.mitros.nl)

Wanneer de WhatsApp in werking treedt dient de politie hierover geïnformeerd te worden, er moeten dan info borden/tegels geplaatst worden dat er een BuurtApp is.

Beheerders van de App worden Eko en Ria.

2. Jeu de boules en voetbal doeltjes

We hebben formulieren binnen van het initiatieffonds voor handtekeningen op te halen. Jimmy stelde voor om een foto of schets te maken zodat het voor de buren duidelijk is wat ons plan is.

Daarmee gaan in eerste instantie Ria en Ben langs de deur en mocht het nog nodig zijn dan gaat Ria met Mary nog handtekeningen ophalen.

3. Praatgroep

I.v.m. de vakantie van een aantal bewoners zal later in het jaar een afspraak gemaakt worden om bij elkaar te komen.

4. Fietsgroep

Helaas hebben er zich nog geen mensen gemeld om mee te fietsen.

We spreken af dat het affiche (onskompas.com) welke Eko gemaakt heeft voor in de vitrine [🙂] dat we na elk overleg er bij voegen welke onderwerpen er besproken zijn, zodat de bewoners zien waar we mee bezig zijn.

Mary Schut

NN-Mensen

Uitnodiging Leefbaarheidscongres — 30 april 2019

Uitnodiging Leefbaarheidscongres

Het Huurders Netwerk Mitros (HNM) organiseert een leefbaarheidscongres op

woensdagavond 22 mei 2019

in het Krachtstation Kanaleneiland aan de Amerikalaan 199, 3526 VD te Utrecht.

HNM heeft afgelopen maand middels de nieuwsbrief een enquête inzake de leefbaarheid in de wijken, verspreid onder de achterban. Hieruit is gebleken dat er veel interesse is in het themaonderwerp. Vele huurders hebben aangegeven graag mee te willen denken over het thema en/of meer informatie erover te willen ontvangen. Hierom organiseert HNM een leefbaarheidscongres.

In corporatiewoningen wonen steeds meer mensen met een laag inkomen. En ook steeds meer kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld psychische problemen. Dit kan tot overlast en leefbaarheidsproblemen leiden. Ook de sociale samenhang en sfeer in de wijken lijken verstoord te zijn.

Corporaties, gemeente en zorgorganisaties zijn druk bezig om deze ontwikkeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door aan de onderlinge samenwerking te werken en de sociale samenhang te bevorderen. En door in te zetten op een betere verdeling van sociale huur over de stad.

Hebben buurten met veel sociale huurwoningen nog voldoende veerkracht? Kan de sfeer en samenhang in de buurten verbeterd worden? Welke mogelijkheden zijn er daarvoor? Hierover gaat HNM graag met u in gesprek. Samen met u en andere interessante sprekers gaan we nadenken over hoe we het woongenot voor de huurder kunnen bevorderen. Het beloofd een interessante avond te gaan worden, dus noteer de activiteit alvast in de agenda. De uitnodiging volgt spoedig.

De zaal is open vanaf 19:30 uur en het congres zal om 20:00 uur starten.
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst zal rond 22:00 uur eindigen.

De vergaderlocatie is gemakkelijk te bereiken en is ook rolstoeltoegankelijk . Er zijn voldoende gratis parkeerplekken. Ook met het openbaar vervoer zijn er meerdere mogelijkheden. Kijk op http://www.9292ov.nl voor een reisoverzicht.

Bent u er ook bij?

Huurders Netwerk Mitros

Samen fietsen is leuk! — 17 april 2019
Van uitstel komt afstel? — 26 maart 2019

Van uitstel komt afstel?

Neee dat is zeker niet de bedoeling! En dan hebben we het natuurlijk over de vraag wanneer de BuurtApp Ons kompas nou eindelijk eens een keer actief wordt. En die vraag is geheel terecht, want dat stellen wij als bewonersgroep ons ook af. Toch zijn we erachter gekomen dat het ook enkele vragen oproept om zo’n BuurtApp te activeren.

Denk hierbij aan wat de voor- en nadelen kunnen zijn voor degene die de BuurtApp beheert. En welke huisregels hier aan verbonden zouden moeten zijn. Het moet in ieder geval voor iedereen duidelijk zijn wat men aan zo’n BuurtApp heeft en hoe die het beste in gebruik kan worden genomen.

Het moet echt een toegevoegde waarde zijn voor iedereen en dat hopen we te bereiken door er eens goed bij stil te staan. Op dit moment wil de bewonersgroep samen bijeen komen met de buurtbeheerder en de woonconsulent om hier gezamenlijke afspraken over te maken.

Aangezien de bewonersgroep inmiddels is uitgegroeid van 3 naar 5 leden, is het in de praktijk iets moeilijker geworden om gezamenlijk te vergaderen waarbij iedereen aanwezig is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij dit project zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen. Dit is ook de reden waarom het nu even op zich laat wachten voordat jullie wat van ons te horen krijgen.

Voor de verandering noemen we nu ook even geen datum wanneer jullie bericht van ons hierover krijgen. Maar dat jullie bericht krijgen, dat is 100% zeker. We zijn er mee bezig.

BuurtApp Ons kompas — 1 maart 2019

BuurtApp Ons kompas

Inmiddels is er hier en daar overleg geweest over de aanpak van BuurtApp Ons kompas.

Door wat wijzigingen in ons stappenplan zijn wij er nog steeds mee bezig.

Naar verwachting hopen wij jullie hier meer duidelijkheid over te geven in de tweede helft van maart.

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn.

Nieuw bord in portiek — 18 februari 2019

Nieuw bord in portiek

Sinds februari hangt er een groot mededelingenbord aan de muur binnen elk portiek. In totaal zijn dat er acht. Dit formaat is groter dan het formaat van het vitrinekastje en dus kan men hier meer berichten op plaatsen.

Enkele voorbeelden van deze berichten kunnen zijn: aankondigingen, uitnodigingen, mededelingen, oproepen, initiatieven en advertenties.

20190217_201653.jpg

Verzoek indienen tot plaatsing

Deze berichten kunnen zoal worden geplaatst door bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn als door de bewoners zelf. In dat laatste geval dient men per mail een verzoek in te dienen bij de bewonersgroep en bij goedkeuring hiervan, zullen wij overgaan tot actie.

Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat je zelf voor de berichten zorgt wat op maximaal A4 formaat geprint mag worden. Qua hoeveelheid dien je deze acht keer zelf uit te printen, tenzij je een ander doel voor ogen hebt.*

Jouw geprinte versies kan je bij ons inleveren op het volgende postadres met bijbehorende gegevens:

  • Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn
  • Koldijksterraklaan 157
  • Onderwerp: mededelingenbord
  • Afzender

* Nadat wij ze in goede orde hebben ontvangen zullen wij ze z.s.m. ophangen in de acht portieken: 4 in appartementencomplex Het Kompas en 4 in De Kapiteyn. Tenzij jou verzoek anders is, dan zullen wij ons hierop aanpassen.

Zodra dit gebeurt is, krijg je van ons een email ter bevestiging.

Uiteraard mag je van ons verwachten dat wij deze berichten ook voor je zullen verwijderen zodra dit van toepassing is.

20190217_201608

N.B. berichten worden geplaatst met magneten op het bord en zullen zich bevinden achter het glasdeur, die dicht gaat en op slot wordt gedaan.