20190805_160919

(Foto: midden twee medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht)

Op maandag 5 augustus kwamen twee medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht langs om een bezoek te brengen aan ons speelveldje. Deze afspraak is tot stand gekomen nadat er vanuit de bewonersgroep het initiatief is genomen om een Jeu de Boules veldje aan te leggen en twee voetbaldoeltjes zodat er lekker gevoetbald kan worden.

Van hieruit is het volgende besproken:

De wens ligt dat er twee Jeu de Boules banen naast elkaar komen te liggen. Deze zullen zich bevinden tussen de bomen. Bij elk Jeu de Boules baan zal een zitbank geplaatst worden. Daarbij zal ook een prullenbak te vinden zijn.

Wat de voetbaldoeltjes betreft: om ballen in de voortuin van Het Kompas zoveel mogelijk te weren, wordt ervoor gezorgd dat de doeltjes geplaatst worden op de meest gunstige plek. Verder zal de installatie van de voetbaldoeltjes ‘hufterproof’ zijn zodat deze standvastig op hun plek kunnen blijven staan.

De medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht hebben dit genoteerd en zullen dit vervolgens op hun beurt voordragen aan hun eigen achterban. Na goedkeuring zal er vervolgens onderzocht moeten worden of het technisch mogelijk is om daadwerkelijk op de aangewezen plekken twee Jeu de Boules banen / voetbaldoeltjes aan te leggen. Hiermee wordt er bedoeld om na te gaan wat er precies onder de grond zich bevindt. Denk hierbij aan diverse buizen, leidingen, afval, etc.

Mocht dit groen licht krijgen, dan kunnen er verdere vervolgstappen ondernomen worden waar wij jullie op de hoogte zullen houden.

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn