Er heeft een gesprek plaats gevonden met iemand van het initiatief fonds over onze aanvraag en deze is in behandeling genomen.

De volgende stap is dat er een afspraak is op 5 augustus.

Er komen 2 personen om met ons de situatie en eventuele plaatsen van de doeltjes en het Jeu de Boules veld te bekijken.

speelveld

Afbeelding: Het speelveld waar mogelijk Jeu de Boules en twee doeltjes geplaatst kunnen worden.

Daarna gaan ze naar 2 adressen in de buurt om te vragen of ze er mee akkoord gaan.

Iedere bewoner in de buurt krijgt hierna een brief van de gemeente waarbij men nog bezwaar kan maken.

De volgende stap is dan dat er gekeken wordt door wie en of hoe de werkzaamheden gedaan kunnen worden.

We houden je op de hoogte.

Fijne vakantie,

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn