Aanwezig; Ria Ypma, Eko Schröder, Eric Koot (Mitros) Ben Koot en Mary Schut.

Afwezig; Jimmy Becker (mk)(Mitros)

Opmerking:
Aangezien Eric eerder weg moet, worden als eerste wat punten met hem doorgenomen.

Agendapunten:

1. Begroting

Aan het eind van het jaar moet Eric een begroting indienen voor klussen in het jaar 2020 hij vraagt ons dan ook onze wensen kenbaar te maken zodat hij dit mee kan nemen in die begroting.

Afgesproken wordt dat wij zorgen dat hij dit in de maand september van ons ontvangt.

Naar aanleiding van de start met ons milieu praatgroep, geeft Eric aan dat het niet mogelijk is om zonnepanelen te zetten voor ieder appartement.
Dat is te kostbaar.

Wat wel kan is, dat alle lampen eventueel vervangen worden door LED verlichting.

Onze vraag vanuit de bewonersgroep is of het dan mogelijk is om toch een aantal zonnepanelen neer te zetten zodat de service kosten omlaag kunnen. De stroom kan dan gebruikt worden voor de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes, eventueel voor de liften, garagedeur etc. Eric neemt dit mee en gaat dit bespreken. Hij komt hierop terug.

2. Voortgang BuurtApp Ons kompas.

Ria heeft contact gehad met de Politie hierover. We zijn geïnformeerd over de regels en de volgende stappen die we kunnen zetten. E.e.a. wordt verder uitgewerkt en voor zover het er nu uitziet kunnen we in september definitief daar mee starten.

Ook spreken we af dat er op het info bord in de hallen een oproep komt dat het nog mogelijk is je op te geven voor deze Buurt App. Uiterste aanmelddatum is 1 juli.

3. Voortgang Jeu de boules en voetbaldoeltjes.

Er zijn genoeg handtekeningen opgehaald. Ria heeft een gesprek gehad met de gemeente. E.e.a. wordt op papier gezet en de aanvraag ingediend. De gemeente beslist waar de Jeu de Boules banen en de voetbaldoeltjes komen.

Mogelijk kunnen we van Mitros een bijdrage krijgen voor de aanschaf van 2 setjes Jeu de Boules ballen.

4. Voortgang gespreksgroep.

We hebben een datum gepland. Op 5 juli komt deze groep bij elkaar en zullen het zeker over het gesprek met Eric hebben wat betreft de mogelijkheden die de Mitros op het punt van het milieu heeft.

Mocht nog iemand zich hierbij willen aansluiten dan kun je dit nog aangeven via onskompas.com

Mary Schut

NN-Mensen