Aanwezig; Ria, Jimmy, Ben en Mary

Afwezig; Eko en Eric (mk)

We zijn het overleg begonnen met zaken die zich afspelen rond de appartementen o.a. dat geen enkele sleutel past op de automatische deuropener vanuit de fietsenstalling in het complex bij nr. 1/81 , verder ontbreken nog steeds de naambordjes bij de ingang van dit appartementencomplex.

Jimmy neemt dit mee en zal er achteraan gaan zodat het opgelost wordt.

1. WhatsApp

We hebben het volgende afgesproken:

Als de WhatsApp van kracht wordt komt de volgende tekst erop en zal Eko dit gaan plaatsen.

De buren WhatsApp is er, om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen die u graag wilt delen met uw buurtgenoten zoals:

-zijn er misschien zaken die opvallen in de buurt en vindt u dat dit gedeeld moet worden met anderen b.v. als het gaat over de veiligheid in de buurt.

heeft u een melding over een activiteit, cursus, workshop etc. geef het door zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken.

(Wij willen u met klem vragen, geen meldingen te doen over bv. kapotte lampen in de openbare ruimtes. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij Mitros of op hun site www.mitros.nl)

Wanneer de WhatsApp in werking treedt dient de politie hierover geïnformeerd te worden, er moeten dan info borden/tegels geplaatst worden dat er een BuurtApp is.

Beheerders van de App worden Eko en Ria.

2. Jeu de boules en voetbal doeltjes

We hebben formulieren binnen van het initiatieffonds voor handtekeningen op te halen. Jimmy stelde voor om een foto of schets te maken zodat het voor de buren duidelijk is wat ons plan is.

Daarmee gaan in eerste instantie Ria en Ben langs de deur en mocht het nog nodig zijn dan gaat Ria met Mary nog handtekeningen ophalen.

3. Praatgroep

I.v.m. de vakantie van een aantal bewoners zal later in het jaar een afspraak gemaakt worden om bij elkaar te komen.

4. Fietsgroep

Helaas hebben er zich nog geen mensen gemeld om mee te fietsen.

We spreken af dat het affiche (onskompas.com) welke Eko gemaakt heeft voor in de vitrine [🙂] dat we na elk overleg er bij voegen welke onderwerpen er besproken zijn, zodat de bewoners zien waar we mee bezig zijn.

Mary Schut

NN-Mensen