Inmiddels is er hier en daar overleg geweest over de aanpak van BuurtApp Ons kompas.

Door wat wijzigingen in ons stappenplan zijn wij er nog steeds mee bezig.

Naar verwachting hopen wij jullie hier meer duidelijkheid over te geven in de tweede helft van maart.

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn.