Onze beste wensen — 10 december 2019
Bericht VAR over onze Jeu de Boules baan — 22 november 2019
BuurtApp actief op 10 september 2019 — 28 augustus 2019

BuurtApp actief op 10 september 2019

Begin dit jaar hebben we een lijst met aanmeldingen verzameld voor de BuurtApp Ons kompas. Er zijn hier en daar wat gesprekken geweest en wat voorbereidingen getroffen om uiteindelijk het startsein te kunnen geven.

Op dinsdag 10 september 2019 rond 14.00 uur worden alle telefoonnummers toegevoegd aan de BuurtApp Ons kompas. Het kan enkele minuten in beslag nemen voordat alle telefoonnummers erin staan, dus ook die van jou.

De BuurtApp zal beheerd worden door 2 vrijwilligers van de bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn: Eko en Ria. Zij kregen unaniem de voorkeur om deze rol te mogen vervullen. Eko woont zelf in het appartementencomplex Het Kompas en Ria woont in het andere complex De Kapiteyn.

Beide zullen zichzelf kort voorstellen in de BuurtApp en wordt er uitleg gegeven over het doel van de BuurtApp en wat men kan verwachten.

Mocht je zelf nog niet aangemeld hebben voor de BuurtApp dan kan dat altijd. Ook als je er geen behoefte meer aan hebt, dan kan je uit de BuurtApp stappen wanneer jij wilt.

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn

netwerken-2 (1) (1)

Een bezoekje van Gemeente Utrecht — 6 augustus 2019

Een bezoekje van Gemeente Utrecht

20190805_160919

(Foto: midden twee medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht)

Op maandag 5 augustus kwamen twee medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht langs om een bezoek te brengen aan ons speelveldje. Deze afspraak is tot stand gekomen nadat er vanuit de bewonersgroep het initiatief is genomen om een Jeu de Boules veldje aan te leggen en twee voetbaldoeltjes zodat er lekker gevoetbald kan worden.

Van hieruit is het volgende besproken:

De wens ligt dat er twee Jeu de Boules banen naast elkaar komen te liggen. Deze zullen zich bevinden tussen de bomen. Bij elk Jeu de Boules baan zal een zitbank geplaatst worden. Daarbij zal ook een prullenbak te vinden zijn.

Wat de voetbaldoeltjes betreft: om ballen in de voortuin van Het Kompas zoveel mogelijk te weren, wordt ervoor gezorgd dat de doeltjes geplaatst worden op de meest gunstige plek. Verder zal de installatie van de voetbaldoeltjes ‘hufterproof’ zijn zodat deze standvastig op hun plek kunnen blijven staan.

De medewerksters van het Initiatieffonds / Gemeente Utrecht hebben dit genoteerd en zullen dit vervolgens op hun beurt voordragen aan hun eigen achterban. Na goedkeuring zal er vervolgens onderzocht moeten worden of het technisch mogelijk is om daadwerkelijk op de aangewezen plekken twee Jeu de Boules banen / voetbaldoeltjes aan te leggen. Hiermee wordt er bedoeld om na te gaan wat er precies onder de grond zich bevindt. Denk hierbij aan diverse buizen, leidingen, afval, etc.

Mocht dit groen licht krijgen, dan kunnen er verdere vervolgstappen ondernomen worden waar wij jullie op de hoogte zullen houden.

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn

Voortgang aanvraag initiatief fonds — 4 juli 2019

Voortgang aanvraag initiatief fonds

Er heeft een gesprek plaats gevonden met iemand van het initiatief fonds over onze aanvraag en deze is in behandeling genomen.

De volgende stap is dat er een afspraak is op 5 augustus.

Er komen 2 personen om met ons de situatie en eventuele plaatsen van de doeltjes en het Jeu de Boules veld te bekijken.

speelveld

Afbeelding: Het speelveld waar mogelijk Jeu de Boules en twee doeltjes geplaatst kunnen worden.

Daarna gaan ze naar 2 adressen in de buurt om te vragen of ze er mee akkoord gaan.

Iedere bewoner in de buurt krijgt hierna een brief van de gemeente waarbij men nog bezwaar kan maken.

De volgende stap is dan dat er gekeken wordt door wie en of hoe de werkzaamheden gedaan kunnen worden.

We houden je op de hoogte.

Fijne vakantie,

Bewonersgroep Kompas van de Kapiteyn

De zomer in aantocht..! — 12 juni 2019
Verslag bewonersgroep overleg 03-06-2019 — 10 juni 2019

Verslag bewonersgroep overleg 03-06-2019

Aanwezig; Ria Ypma, Eko Schröder, Eric Koot (Mitros) Ben Koot en Mary Schut.

Afwezig; Jimmy Becker (mk)(Mitros)

Opmerking:
Aangezien Eric eerder weg moet, worden als eerste wat punten met hem doorgenomen.

Agendapunten:

1. Begroting

Aan het eind van het jaar moet Eric een begroting indienen voor klussen in het jaar 2020 hij vraagt ons dan ook onze wensen kenbaar te maken zodat hij dit mee kan nemen in die begroting.

Afgesproken wordt dat wij zorgen dat hij dit in de maand september van ons ontvangt.

Naar aanleiding van de start met ons milieu praatgroep, geeft Eric aan dat het niet mogelijk is om zonnepanelen te zetten voor ieder appartement.
Dat is te kostbaar.

Wat wel kan is, dat alle lampen eventueel vervangen worden door LED verlichting.

Onze vraag vanuit de bewonersgroep is of het dan mogelijk is om toch een aantal zonnepanelen neer te zetten zodat de service kosten omlaag kunnen. De stroom kan dan gebruikt worden voor de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes, eventueel voor de liften, garagedeur etc. Eric neemt dit mee en gaat dit bespreken. Hij komt hierop terug.

2. Voortgang BuurtApp Ons kompas.

Ria heeft contact gehad met de Politie hierover. We zijn geïnformeerd over de regels en de volgende stappen die we kunnen zetten. E.e.a. wordt verder uitgewerkt en voor zover het er nu uitziet kunnen we in september definitief daar mee starten.

Ook spreken we af dat er op het info bord in de hallen een oproep komt dat het nog mogelijk is je op te geven voor deze Buurt App. Uiterste aanmelddatum is 1 juli.

3. Voortgang Jeu de boules en voetbaldoeltjes.

Er zijn genoeg handtekeningen opgehaald. Ria heeft een gesprek gehad met de gemeente. E.e.a. wordt op papier gezet en de aanvraag ingediend. De gemeente beslist waar de Jeu de Boules banen en de voetbaldoeltjes komen.

Mogelijk kunnen we van Mitros een bijdrage krijgen voor de aanschaf van 2 setjes Jeu de Boules ballen.

4. Voortgang gespreksgroep.

We hebben een datum gepland. Op 5 juli komt deze groep bij elkaar en zullen het zeker over het gesprek met Eric hebben wat betreft de mogelijkheden die de Mitros op het punt van het milieu heeft.

Mocht nog iemand zich hierbij willen aansluiten dan kun je dit nog aangeven via onskompas.com

Mary Schut

NN-Mensen